Czasowniki modalne must i have to – ćwiczenia online

Polecenie: Complete the sentences by choosing the correct verbs.
poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Zestawienie czasowników modalnych w języku angielskim

  1. You really   try sushi one day. It's delicious!

  2. We   to buy a new washing machine soon.

  3. You   to study more regularly.

  4. I   to go to the dentist tomorrow morning.

  5. John   take more exercise. He's putting on weight.

  1. Do I   to do anything else before I go home?

  2. I   keep repeating myself. Please listen!

  3. Mike and Bill   close their business. They got a loan from the bank.

  4. Twenty pounds   enough for the shopping today.

  5. Do you think I   to change my hairstyle?

Więcej ćwiczeń dla Zestawienie czasowników modalnych w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Zestawienie czasowników modalnych w języku angielskim lub wszystkie Czasowniki modalne ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.