Ćwiczenia - Przysłówki sposobu

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose adverbs of manner to complete the sentences.
poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przysłówki sposobu w języku angielskim

  1. I must say that you write very  , Angela.

  2. You did your homework very  . Are you going somewhere?

  3. My dad   beats me at chess. He's a good player.

  4. Play  , children, and don't make a lot of noise.

  5. You   have no idea what you are talking about, James.

  6. Thanks for doing the work  . I'll give you a bit more money.

  7. How   can you swim? Are you as fast as Danny?

  8. It's hard to understand a foreign language when a person speaks really  .

  9. The weather was awful on the way home but we got back  .

  10. Would you   stop making that terrible noise.

Więcej ćwiczeń dla Przysłówki sposobu w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przysłówki sposobu w języku angielskim lub wszystkie Przysłówki (Adverbs) ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: