Przysłówki - ćwiczenia online z angielskiego

Sprawdź w ćwiczeniach swoją znajomość różnych form użycia angielskich przysłówków. W razie problemów, zapraszamy do naszego opisu przysłówka w angielskim. Wybierz zagadnienie i przetestuj się:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

tworzenie

ćwiczenia:

Przysłówki częstotliwości

ćwiczenia:

Przysłówki czasu

ćwiczenia:

Przysłówki miejsca

ćwiczenia:

Przysłówki sposobu

ćwiczenia:

Przysłówki stopnia

ćwiczenia: