Ćwiczenia – Przysłówki stopnia

Polecenie:

Choose the correct adverbs of degree to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przysłówki stopnia w języku angielskim

  1. I didn't like that film  .

  2. It's   cold to go for a walk today.

  3. I think I've said   on this subject.

  4. It's clear that Kelvin loves Jane   to marry her one day.

  5. I've   finished, so we can go out soon.

  1. Everything's   finished! Is it time to go to the pub?

  2. I   like your new dress, Alice.

  3. It would be much   trouble if we went by car.

  4. We only have a   money left.

  5. I enjoy playing football much   than tennis.

Więcej ćwiczeń dla Przysłówki stopnia w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przysłówki stopnia w języku angielskim lub wszystkie Przysłówki ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.