Przysłówki stopnia – ćwiczenia z angielskiego dla średnio zaawansowanych

ćwiczenie nr
#2988
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct adverbs of degree to complete the sentences.

Wybierz właściwy przysłówek stopnia do uzupełnienia zdania.

  1. That concert was   amazing.

  2. We're   pleased that you could come this weekend.

  3. We   had time to find our seats before the concert started.

  4. My sister   buys vegetables from local farms instead of at the shops.

  5. It's   unlikely that we'll be able to visit you this month.

  1. I felt   unwell yesterday but managed to get my work done.

  2. I   get a minute to myself these days.

  3. It's   reasonable to expect a little courtesy from time to time.

  4. We were all   pleased to meet up with jack and Mavis again.

  5. I   agree with you on this point.

Więcej ćwiczeń dla Przysłówki stopnia w języku angielskim:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Thank you, ang.pl