Przysłówki stopnia – ćwiczenia online

Polecenie:

Choose the correct adverbs of degree to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przysłówki stopnia w języku angielskim

  1. We've got   of time. Let's go for a coffee.

  2. I'd like some   of that cake, please.

  3. Please make   noise. I'm trying to work.

  4. I've   finished this book so you can borrow it now.

  5. Your story is   good and I enjoyed reading it.

  1. I'm   busy to have a day off this week.

  2. I think the film was   interesting than the book.

  3. I'm   trying to get fit at the moment and go for a run every day.

  4. I didn't sleep  , so I don't feel so great.

  5. I   want to buy a home of my own.

Więcej ćwiczeń dla Przysłówki stopnia w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przysłówki stopnia w języku angielskim lub wszystkie Przysłówki ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.