Przysłówki stopnia w języku angielskim

Przysłówki stopnia odpowiadają na pytanie: w jakim stopniu? jak bardzo? jak silnie? Spójrzcie na przykłady:

playenough wystarczająco
playtoo zbyt
playmuch dużo, znacznie
playonly tylko
playalmost prawie, niemal
playextremely wyjątkowo, niezwykle
playfully w pełni, całkowicie
playvery bardzo
playcompletely zupełnie
playhardly ledwie
playnearly niemal
playquite dość, dosyć

przysłówki stopnia — użycie

Przysłówków stopnia używamy do modyfikowania czasowników, przymiotników oraz innych przysłówków:

playIt was too late to book this flight. Było za późno na zarezerwowanie tego lotu.
Jack's too young to take part in this competition. Jack jest zbyt młody na udział w tych zawodach.
playReaching the summit turned out to be extremely dangerous. Dotarcie na szczyt okazało się niezmiernie niebezpieczne.
Maggie is doing extremely well in the new school. Maggie radzi sobie nadzwyczaj dobrze w nowej szkole.
playIt was almost impossible to be there on time. Było prawie niemożliwe, aby dotrzeć tam na czas.
We've almost finished. Prawie skończyliśmy.
playThe car was fully equipped with all the technical novelties. Samochód był w pełni wyposażony we wszystkie nowinki techniczne.
I fully agree with you. W pełni się z tobą zgadzam.

enough z przymiotnikami i przysłówkami

Ciekawym przypadkiem spośród wymienionych jest przysłówek enough. Może on wystąpić z innym przysłówkiem lub przymiotnikiem, ale trzeba zwrócić uwagę na ich kolejność w zdaniu. Enough wstawiamy po przymiotniku lub przysłówku, który modyfikuje:

She spoke slowly enough for me to understand. Mówiła wystarczająco wolno, żebym zrozumiał.
Am I clever enough for this job? Czy jestem wystarczająco bystry do tej pracy?
Are you sure this plank is long enough? Jesteś pewien, że ta deska jest wystarczająco długa?

enough z czasownikami i rzeczownikami

Uwaga! Enough może też pełnić funkcję określnika w znaczeniu wystarczająco dużo. Jego miejsce jest po czasowniku lub przed rzeczownikiem:

I think we've done enough here. We can go home now. Myślę, że zrobiliśmy tutaj wystarczająco dużo. Możemy iść do domu.
I don't think you'd studied enough. I wasn't surprised when you failed. Nie wydaje mi się, że uczyłeś się wystarczająco dużo. Nie byłam zdziwiona, kiedy oblałeś.
I hope Lina'll revise enough before her exam. Mam nadzieję, że Lina powtórzy wystarczająco dużo przd egzaminem.

 

Are you sure we have enough flour to bake a cake? Jesteś pewien, że mamy wystarczająco dużo mąki, żeby upiec ciasto?
There isn't enough room for another armchair. Nie ma wystarczająco dużo miejsca na kolejny fotel.
Will you have enough time to change trains? Czy będziesz mieć wystarczająco dużo czasu, żey przesiąść się do innego pociągu?

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

W zdaniu nr 3: "It was almost impossible to be there on time." , w tłumaczeniu nie ma przypadkiem błędu?
Przetłumaczone jest: "Było niemożliwością, aby dotrzeć tam na czas.".
Nie powinno być: To było niemal niemożliwe aby dotrzeć tam na czas?
Pytam, bo różnica w zdaniu jest jak 1 i 0 w informatyce.

Pragnął bym także wspomnieć o ważnym słówku "mostly", czyli "przeważnie".