Przysłówki stopnia w języku angielskim

Przysłówki stopnia odpowiadają na pytanie: w jakim stopniu? jak bardzo? jak silnie? Spójrzcie na przykłady:

playenough wystarczająco, dosyć
playtoo zbyt
playmuch dużo, wiele, znacznie
playonly tylko
playalmost prawie, niemal
playperfectly doskonale
playextremely nadzywczajnie
playfully w pełni, całkowicie

Przysłówków stopnia używamy do modyfikowania czasowników, przymiotników oraz innych przysłówków:

playIt was too late to book this flight. Było za późno na zarezerwowanie tego lotu.
Jack's too young to take part in this competition. Jack jest zbyt młody na udział w tych zawodach.
playReaching the summit turned out to be extremely dangerous. Dotarcie na szczyt okazało się niezmiernie niebezpieczne.
Maggie is doing extremely well in the new school. Maggie radzi sobie nadzwyczaj dobrze w nowej szkole.
playIt was almost impossible to be there on time. Było prawie niemożliwe, aby dotrzeć tam na czas.
We've almost finished. Prawie skończyliśmy.
playThe car was fully equipped with all the technical novelties. Samochód był w pełni wyposażony we wszystkie nowinki techniczne.
I fully agree with you. W pełni się z tobą zgadzam.
Komentarze (2)

W zdaniu nr 3: "It was almost impossible to be there on time." , w tłumaczeniu nie ma przypadkiem błędu?
Przetłumaczone jest: "Było niemożliwością, aby dotrzeć tam na czas.".
Nie powinno być: To było niemal niemożliwe aby dotrzeć tam na czas?
Pytam, bo różnica w zdaniu jest jak 1 i 0 w informatyce.

Pragnął bym także wspomnieć o ważnym słówku "mostly", czyli "przeważnie".

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.