Tworzenie przysłówków angielskich

Przysłówek jest słowem, które mówi nam coś więcej o użytym czasowniku. Opisuje, jak dana czynność jest wykonywana:

playHe works hard. On pracuje ciężko.

Przysłówki mogą również opisywać przymiotniki:

playShe is really beautiful. Ona jest naprawdę piękna.

a nawet inne przysłówki:

playIt works very well. To działa bardzo dobrze.

jak utworzyć przysłówek?

Generalna zasada tworzenia przysłówków jest bardzo prosta – do przymiotnika lub rzeczownika dodajemy końcówę -ly i gotowe. Tworzy się w ten sposób bardzo dużo przysłówków, ale nie wszystkie! O wyjątkach napiszemy w dalszej części. Teraz zobaczmy kilka przysłówków utworzonych standardowo od przymiotnika:

playbeautiful piękna playbeautifully pięknie
playbad zły playbadly źle
playsoft miękki playsoftly miękko
playnice miły playnicely mile
playpossible możliwy playpossibly możliwie
playoriginal oryginalny playoriginally oryginalnie
playamazing niesamowity playamazingly niesamowicie
playclear jasny, wyraźny playclearly jasno, wyraźnie
playexact dokładny playexactly dokładnie
playcareful ostrożny playcarefully ostrożnie

Ale:

playgood dobry playwell dobrze

REKLAMA
REKLAMA

Jeśli przymiotnik kończy się na -y, po dodaniu końcówki -ly musimy pamiętać o zmianie y na i, zobaczmy:

playeasy łatwy playeasily łatwo
playhappy szczęśliwy playhappily szczęśliwie
playangry zły playangrily ze złością
playheavy ciężki playheavily ciężko
playtemporary tymczasowy playtemporarily tymczasowo
playlucky pomyślny, szczęśliwy playluckily pomyślnie, szczęśliwie

przysłówki od rzeczowników

Kilka przysłówków tworzymy od rzeczowników:

playa day dzień playdaily codziennie, codzienny
playa week tydzień playweekly tygodniowo, co tydzień, tygodniowy
playa month miesiąc playmonthly miesięcznie, co miesiąc, miesięczny
playa year rok playyearly corocznie, roczny

Należy zwrócić uwagę, że powyższe słówka są zarówno przysłówkami jak i przymiotnikami!

przysłówek taki sam jak przymiotnik

W tabelce wyżej pokazaliśmy, że słowa utworzone przez dodanie koncówki -ly do rzeczownika mogą pełnić rolę przymiotnika lub przysłówka. Są też przymiotniki, do których nie trzeba dodać koncówki -ly, aby utworzyć przysłówek. Jeden wyraz – dwie części mowy!

playlong długi
długo
playlow niski
nisko
playlight widny, jasny
widno, jasno
playfast szybki
szybko
playnear bliski
blisko
playcold zimny
zimno
playhard mocny, trudny, silny
mocno, trudno, silnie

REKLAMA
REKLAMA

wyjątki

Niektóre wyrazy z końcówką -ly mają znaczenie odległe od słowa, na podstawie którego zostały utworzone!

 • late, lately
  playlate późny, spóźniony, ostatni; późno
  playlately ostatnio, w ostatnich czasach
  playShe came late again. Ona znów się spóźniła.
  playI haven't seen you lately. Nie widziałem cię ostatnio.
  playHave you written anything lately? Czy napisałeś coś (np. książkę) ostatnio?
 • hard, hardly
  playhard mocny, trudny silny; mocno, trudnie, silnie
  playhardly z trudnością, zaledwie, prawie nigdy
  playHe often works hard. On często ciężko pracuje.
  playMary hardly works. Marysia prawie nie pracuje / ledwo co pracuje.

  REKLAMA
 • near, nearly
  playnear bliski; blisko, obok
  playnearly prawie (że), o mało
  playMy house is quite near. Mój dom jest całkiem blisko.
  playIt's nearly five o'clock. Jest prawie piąta.
 • short, shortly
  playshort krótki, niski; krótko
  playshortly niebawem, wkrótce, zaraz
  playTom is a short man. Tomek jest niski.
  playIt happened shortly after you came. To stało się zaraz po tym jak przyszedłeś.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Postaw nam wirtualną kawę