Ćwiczenia – Przysłówki

Polecenie:

Translate the adverbs into English.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Tworzenie przysłówków angielskich

  1. Mick can run bardzo szybko. I can play the piano bardzo dobrze.

  2. I clean the whole flat trzy razy w tygodniu.

  3. I was looking for my keys wszędzie.

  4. Losing another wallet was za wiele for me and I was całkowicie down.

  5. She sings pięknie but she dances źle.

  1. That plane flies to France codziennie.

  2. Don't put the television tutaj, put it tam.

  3. I bought tylko a little water, so we won't have wystarczająco dużo to drink.

  4. My sister rzadko goes out. She zwykle stays at home.

  5. I często do exercises rano and I go jogging raz w tygodniu.

Więcej ćwiczeń dla Tworzenie przysłówków angielskich:

Zobacz także: Opis gramatyki: Tworzenie przysłówków angielskich lub wszystkie Przysłówki ćwiczenia

Komentarze (4)

Raf99: thrice a week nie jest 'zbyt zaawansowane' - w słowniku znajdziesz przy tym dopisek 'old use'.

Thank you, ang.pl

W drugim zdaniu nie pozwala użyć thrice a week. Czy to zbyt zaawansowanie? :D

W 4 nie można użyć 'completely' zamiast 'totally' ?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.