Przysłówki – ćwiczenia z angielskiego

ćwiczenie nr
#2541
poziom
intermediate
Twoja historia

Polecenie:

Complete the sentences by choosing the correct adverbs.

Uzupełnij zdania właściwymi przysłówkami.

  1. Tom   has problems with his health.

  2. Are you   going into hospital next week?

  3. Come on, it's   time for lunch!

  4. I   enjoyed the second film at the show.

  5. Jed spoke   about his past.

  1. I had to listen   to the lecturer's ideas.

  2. The judges   watched everything I did.

  3. The film star stepped   onto the stage with great style.

  4. We must finish the work   and not ruin things.

  5. My boss spoke   about me at the conference.

Więcej ćwiczeń dla Tworzenie przysłówków angielskich:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Thank you, ang.pl