Przysłówki – ćwiczenia z angielskiego

ćwiczenie nr
#913
poziom
intermediate
Twoja historia

Polecenie:

Translate the adverbs into English.

Przetłumacz przysłówki na angielski.

  1. I must go teraz . It's późno .

  2. I was driving wolno and ostrożnie last night. The weather was terrible.

  3. My brother is niewiarygodnie talented, he gets the best grades cały czas.

  4. I visit my friend in Germany cztery razy w roku .

  5. Joe rides his bicycle niebezpiecznie if you ask me.

  1. dwa dni temu she baked a cake specjalnie for me.

  2. Tom can z łatwością eat three hamburgers at a time.

  3. The festival takes place rokrocznie .

  4. My mother understands me doskonale .

  5. Helen arrived zaraz after you left.

Więcej ćwiczeń dla Tworzenie przysłówków angielskich:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (6)

10. Powinno być zaliczane więcej niż jedna odpowiedź... np. shortly też pasuje

przysłówek yearly też występuje w słowniku, czy nie powinien być zaliczony tak jak forma annually ?

6. Two days ago she baked a cake SPECIALLY for me. - powinno rowniez byc poprawnie.

10. Helen arrived RIGHT after you HAD left. - "right" powinno tez byc poprawnr i przede wszystkim zdanie powinno byc w czasie PAST PERFECT.

3. My brother is UNBELIEVABLY talented... - powinno rowniez byc zaliczane poprawnie

Przysłówek slow posiada dwie formy- slow, slowly.