Przysłówki – ćwiczenia online

ćwiczenie nr
#2956
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct adverbs to complete the sentences.

Wybierz właściwy przysłówek do uzupełnienia zdania.

  1. You should see a union representative if you feel you've been   treated by the company.

  2. It is   a shame that we can't agree on anything at all.

  3.  , I won't be able to come with you tomorrow.

  4. We demand to be treated  !

  5. I feel   sorry to learn of your father's death.

  1. Martha was dressed so   yesterday evening.

  2. We can   finish this work before it gets dark.

  3. The onions need to be chopped very   for the soup.

  4. We   assumed that you'd pay for the meal. You invited us out.

  5. All my poetry is now   available online.

Więcej ćwiczeń dla Tworzenie przysłówków angielskich:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Thank you, ang.pl