Przysłówki – ćwiczenia online

Polecenie:

Choose the correct adverbs to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Tworzenie przysłówków angielskich

  1. I don't watch TV much  .

  2. It's a bit cold but let's go for a walk  .

  3. You   remember Michael from school. He hasn't changed much.

  4. You decide. We can eat   you like.

  5. I was sitting   in the park when a bird came and sat on my head!

  1. Don't worry about that now. We can see to it   lunch.

  2. What   did you do at camp other than sleep?

  3. I understand you're   interested in music.

  4. It's   good to meet you again!

  5. I   stay in bed late on Sunday mornings.

Więcej ćwiczeń dla Tworzenie przysłówków angielskich:

Zobacz także: Opis gramatyki: Tworzenie przysłówków angielskich lub wszystkie Przysłówki ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.