Przysłówki – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Translate the adverbs into English.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Tworzenie przysłówków angielskich

  1. I feel w pełni responsible for what I've done.

  2. I had to leave the house szybko as it was prawie five o'clock.

  3. My sister is lazy and she prawie wcale works.

  4. After they w tajemnicy got married, they lived szczęśliwie in Spain for twenty years.

  5. John drinks coffee dwa razy dziennie and tea tylko od czasu do czasu.

  1. They were ogromnie happy when we visited them wczoraj.

  2. My school friend lives gdzieś tutaj.

  3. You have to go w górę the road and the bank is blisko the post office.

  4. She was ładnie dressed and she spoke dobrze.

  5. Kate is working naprawdę ciężko on her English pronunciation, although she już speaks the language płynnie.

Więcej ćwiczeń dla Tworzenie przysłówków angielskich:

Zobacz także: Opis gramatyki: Tworzenie przysłówków angielskich lub wszystkie Przysłówki ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.