Przysłówki – ćwiczenia z angielskiego

ćwiczenie nr
#1869
poziom
intermediate
Twoja historia

Polecenie:

Translate the adverbs into English.

Przetłumacz przysłówki na angielski.

  1. I feel w pełni responsible for what I've done.

  2. I had to leave the house szybko as it was prawie five o'clock.

  3. My sister is lazy and she prawie wcale works.

  4. After they w tajemnicy got married, they lived szczęśliwie in Spain for twenty years.

  5. John drinks coffee dwa razy dziennie and tea tylko od czasu do czasu .

  1. They were ogromnie happy when we visited them wczoraj .

  2. My school friend lives gdzieś tutaj .

  3. You have to go w górę the road and the bank is blisko the post office.

  4. She was ładnie dressed and she spoke dobrze .

  5. Kate is working naprawdę ciężko on her English pronunciation, although she już speaks the language płynnie .

Więcej ćwiczeń dla Tworzenie przysłówków angielskich:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Thank you, ang.pl