Przysłówki stopnia - ćwiczenia z angielskiego

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose adverbs of degree to complete the sentences.
poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przysłówki stopnia w języku angielskim

  1. It's  unreasonable to expect me to work seven days a week!

  2. I   agree that we should do all we can to save money for a holiday.

  3. We are   grateful for all your help in this matter.

  4. I   had time to run back into the house before it started pouring down.

  5. It's   a case of mistaken identity, I assure you.

  6. It's   essential that we get all the facts we can about this.

  7. I think it's   impossible to beat this computer at chess.

  8. John says he's   disappointed with his new washing machine.

  9. The film was   quite entertaining, though it lacked pace at times.

  10. We are all   impressed by all your books.

Więcej ćwiczeń dla Przysłówki stopnia w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przysłówki stopnia w języku angielskim lub wszystkie Przysłówki (Adverbs) ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: