Przysłówki stopnia – ćwiczenia z angielskiego

ćwiczenie nr
#3047
poziom
elementary
Twoja historia

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences. Some sentences have more than one correct answer.

Wybierz właściwe słowo do uzupełnienia zdania. Czasami pasuje więcej niż jedna odpowiedź.

  1. Steve   kindly lent me his bike yesterday.

  2. You speak French   well.

  3. They're speaking   quietly for me to hear what they're saying.

  4. You're driving   fast! Please slow down!

  5. I think I can play the guitar   quickly than you.

  1. Are you sure you ride your new bike   safely?

  2. I will   gladly give you all the help you need.

  3. My maths teacher always explains things   clearly.

  4. I can copy drawings and paintings   exactly when I try hard.

  5. Martin has done   badly in his exams this year and must study harder in future.

Więcej ćwiczeń dla Przysłówki stopnia w języku angielskim:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Thank you, ang.pl