Przysłówki miejsca - ćwiczenia z angielskiego

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the correct adverbs of place and direction to complete the sentences.
poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przysłówki miejsca w języku angielskim

  1. How   is it to the nearest shop?

  2. Are you sure we have to drive  ?

  3. I think Pam and Mike went   to make lunch for us.

  4. The weather's much better down  .

  5. We'll be   at home until about seven this evening.

  6. I don't want to go   tonight.

  7. We're quite  . We'll be with you in two minutes.

  8. We didn't walk   today because it was rather cold.

  9. I'm going   for a few days next week.

  10. Put the bottles   into the water to keep the milk cool.

Więcej ćwiczeń dla Przysłówki miejsca w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przysłówki miejsca w języku angielskim lub wszystkie Przysłówki (Adverbs) ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: