Przysłówki czasu (adverbs of time) – ćwiczenia online

ćwiczenie nr
#2976
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct adverbs of time to complete the sentences.

Wybierz właściwy przysłówek czasu do uzupełnienia zdania.

  1. Try not to be  . We have a lot to do.

  2. Go to the dentist   if you have pain from a tooth.

  3. What did you do  ?

  4. We can't go out until  . I have to wash my hair.

  5. The weather was terrible  .

  1. I couldn't get to the shop before the match so I went  .

  2. This can't wait, so please do it  .

  3. We're going out   but we have time to go for a walk first.

  4. We'll   have this finished if we work fast.

  5. So, you went for a meal. What did you do   that?

Więcej ćwiczeń dla Przysłówki czasu w języku angielskim:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Thank you, ang.pl