Przysłówki czasu (adverbs of time) – ćwiczenia online

ćwiczenie nr
#2979
poziom
elementary
Twoja historia

Polecenie:

Choose the correct adverbs of time to complete the sentences.

Wybierz właściwy przysłówek czasu do uzupełnienia zdania.

  1. Come again  ! It's been great to see you!

  2. I fell in love for the first time  . It's hard to remember how it happened.

  3. I'll bring you those CDs I was talking about  .

  4. It's too   to go out. Let's open a bottle of wine and watch a film.

  5. Can you give me your phone number   the end of the conference?

  1. I'll catch you  !

  2. This is the   I've trusted you with my money!

  3. We can talk about this  .

  4. It's getting  . Let's go home.

  5. The   you tell me what's wrong, the better you'll feel.

Więcej ćwiczeń dla Przysłówki czasu w języku angielskim:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

Thank you, ang.pl

Wydaję mi się, że prawdiłowe tłumaczenie to: Jutro przyniosę płyty, o których Ci mówiłem wczoraj. Tylko w ang jest inna kolejność budowy zdania.

trójka?????????