Przysłówki częstotliwości – ćwiczenia online

Polecenie:

Choose adverbs of frequency to complete the sentences. Some sentences have more than one correct answer. Pay attention to word order.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przysłówki częstotliwości w języku angielskim

  1. Why do you   say the same thing when I ask to borrow money?

  2. I have my car serviced only   because it's still quite new and in good condition.

  3. It's been   raining here for the past week.

  4. It   rains where we live.

  5. The boss is   asking me to work overtime.

  1. My partner   asks me to take her out.

  2. My wife and I   go to the coast when we go out for a drive.

  3. I have to go abroad on business  .

  4. I   spend time in the countryside.

  5. This amplifier works only   so I'm selling it cheaply.

Więcej ćwiczeń dla Przysłówki częstotliwości w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przysłówki częstotliwości w języku angielskim lub wszystkie Przysłówki ćwiczenia

Komentarze (2)

Thank you, ang.pl

ćwiczenie 3041 - ilość ćwiczeń 10 a w statystyce 20

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.