Dopełniacz saksoński w języku angielskim (The Saxon Genitive) – ćwiczenia

Polecenie:

Put in the correct form of the Saxon Genitive.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Dopełniacz saksoński w języku angielskim

  1. I have to check my students/papers this week.

  2. I hate buying men/clothes.

  3. Tom and Jane/children are completely different from ours.

  4. the Smiths/house is going to be sold soon.

  5. I'm a bit nervous before today/meeting with my boss.

  1. It's my younger sister/birthday next Sunday.

  2. Her cat/fur is black, white, grey and brown.

  3. We'd like to invite our neighbours/children to the party.

  4. The girls/dresses at the wedding were very elegant.

  5. The company/name reminds me of last summer.

Więcej ćwiczeń dla Dopełniacz saksoński w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Dopełniacz saksoński w języku angielskim lub wszystkie Rzeczowniki ćwiczenia

Komentarze (3)

Super, wreszcie coś zaczynam rozumieć, dziękuję

:)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.