Egzaminy z języka angielskiego

Egzaminy Cambridge

Egzaminy Cambridge

Egzaminy Cambridge English są dobrze znane na całym świecie i uznawane przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych. Cambridge English to egzaminy dla każdego, od najmłodszych po profesjonalistów. Dzięki nim zyskujesz przewagę w procesie rekrutacji do pracy i na uczelnie wyższe na całym świecie.

Matura 2015

Matura 2015

Zawiera ogólne informacje dotyczące egzaminu maturalnego z języka angielskiego, sprawdzane umiejętności, rodzaje zadań oraz skale oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

Sprawdzian szóstoklasisty

Sprawdzian szóstoklasisty

Sprawdzian szóstoklasisty - angielski

Egzaminy ETS

Egzaminy ETS

ETS jest twórcą tak popularnych egzaminów jak TOEFL - uznawany i wymagany przez najbardziej prestiżowe uczelnie na świecie, TOEIC - egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym, a także SAT i GRE. Egzaminy TOEFL i TOEIC to najczęściej zdawane egzaminy z języka angielskiego. Przystępuje do nich odpowiednio 1 milion i 5 milionów osób rocznie.