Ankieta dla nauczycieli języka angielskiego

Temat przeniesiony do archwium
Ankieta dla nauczycieli języka angielskiego

Szanowni Państwo!
W związku z badaniami na temat profilu kreatywności nauczycieli języka angielskiego zwracam się z serdeczną prośbą o wypełnienie krótkiego kwestionariusza z punktami 1-5
Bardzo proszę o odesłanie wypełnionego elektronicznie kwestionariusza na adres:
[email]
Z góry serdecznie dziękuję za współpracę.

Maria Zielińska

Nr
Stwierdzenie Punkty
1-5
1. Nauczanie języka angielskiego jest moją prawdziwą pasją.
2. Pracując w zespole staram się nie naśladować tego co robią inni. Mój sposób
rozwiązywania zadań zazwyczaj różni się od działań kolegów z pracy.
3. Uważam, że obecnie rola nauczyciela to przede wszystkim wspieranie i zachęcanie ucznia w jego indywidualnym rozwoju.
4. Szukanie nowych pomysłów do przygotowania lekcji sprawia mi radość.
5. Uczniowie są dla nauczyciela źródłem inspiracji do pracy zawodowej np. ich cechy osobowości, indywidualne zainteresowania, życie rodzinne, szkolni koledzy, nauka innych przedmiotów, spędzanie czasu poza szkołą
6. Uważam, że humor, dzięki któremu moi uczniowie śmieją się swobodnie się na lekcjach angielskiego jest niezbędny w mojej pracy.
7. Nie polegam w 100% na rekomendowanych podręcznikach, ponieważ, nie jest to dla mnie satysfakcjonujące.
8. Tworząc ćwiczenia dla moich uczniów nie powtarzam schematów z przeprowadzanych wcześniej zadań .
9. W pełni angażuję się w przygotowanie zasobów dydaktycznych do pracy z uczniami.
10. Czytanie literatury pięknej, słuchanie różnorodnych gatunków muzyki, obcowanie z wytworami sztuk plastycznych wpływa na moje przygotowanie do pracy dydaktycznej.
11. Jestem postrzegana(y) jako twórczy, nietuzinkowo myśląca(y) nauczyciel(ka) Myślę i działam zawodowo poza stereotypami.
12. Czerpię przyjemność z uczenia się nowych rozwiązań w nauczaniu np. technologicznych.
13. Jestem przekonana(y), że motywacja do nauki języka musi być wspierana określeniem celów przez ucznia z pomocą nauczyciela
14. Rozwój zawodowy jest dla mnie priorytetem. Podchodzę do niego z pasja.
15. Moim zadaniem zachęcanie uczniów do podejmowania ustawicznej aktywności na lekcji jest priorytetowy zadaniem nauczyciela
16. Używanie czyiś pomysłów jako własnych nie jest dla mnie satysfakcjonujące
17. Myślę, że stwarzanie uczniowi okazji do podejmowania ryzyka wpływa pozytywnie na jego proces myślenia ucznia i efektywność uczenia się. .
18. Uważam, że elementy fantasy w teściach nauczania zwiększają efektywność nauczania języka.
19. Uważam, że stwarzanie uczniom możliwości wyboru różnych sposobów realizacji zadań, zwłaszcza z wykorzystaniem technologii informacyjnej (np. projekt w programie Power Point, wideo projekt, prezentacja ustna, raport, badanie z graficzną prezentacją wykresu) daje lepsze efekty nauczania
20. Uważam, że metoda projektowa z zastosowaniem programu Power Point przynosi bardzo pozytywne efekty w nauczaniu.
21. Wyjaśnianie zagadnień gramatycznych wymaga wielu nowych dla ucznia przykładów, np. konstrukcja czasu Present Simple powinna być poparta przykładami z codziennego życia ucznia i jego kolegów, rodzeństwa lub nauczyciela.
22 Stosowanie technologii informacyjnej na lekcji angielskiego powinno się traktować priorytetowo.
23. Dopuszczanie błędów językowych w pisaniu i mówieniu na korzyść oryginalności pomysłów ucznia jest sposobem na „otwarcie ucznia na język”
24. Umiejętności komunikacyjne uczniów są w moim przekonaniu ważniejsze od gramatyki.
25. Sądzę, że okazywanie uczniom uczuć w łatwo czytelny sposób, odnośnie problematyki lekcji wpływa pozytywnie na proces uczenia.
26. Uważam, że nauczyciel powinien znaleźć czas na każdej lekcji aby stworzyć uczniowi możliwości pozytywnej oceny samego siebie. Pozytywna samoocena ucznia znacząco wpływa na proces uczenia się.
27. Promocja uczniów poprzez prezentację ich osiągnieć jest bardzo istotnym elementem mojej pracy.
28. Stwarzanie uczniowi możliwości łączenia tematyki lekcji z jego codziennym życiem jest wartościowe dla procesu uczenia się języka.
29. Uważam, że współpraca uczniów na lekcji w grupach stwarza im możliwość konfrontacji różnych poglądów i postaw, daje ona znaczące rezultaty w nauczaniu języka.
30. Jestem przekonana(y), że stwarzanie uczniowi „atmosfery –wyzwania” w procesie nauczania stymuluje jego kreatywną motywację.
31. Stwarzam ciekawe typy aktywności ucznia na lekcji np. uczeń występuje w roli badacza, uczeń detektywa, reżysera, lidera, organizatora, dowódcy, prezentera.
32. Uważam, że zachowanie właściwej dynamiki zajęć zależy od mojej elastyczności i szybkiej oceny sytuacji.