Ankieta dla nauczycieli języka angielskiego

Temat przeniesiony do archwium
Szanowni Państwo,

Ankieta przeznaczona jest dla nauczycieli mających doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 10-12 lat (klasa 4-6 szkoły podstawowej). Dotyczy ona wpływu wiedzy oraz doświadczenia nauczyciela języka angielskiego na ćwiczenie poprawnej wymowy dzieci uczących się języka angielskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki zostaną wykorzystane w mojej pracy licencjackiej. Proszę o wypełnienie ankiety zgodnie z instrukcją i treścią pytań.
Bardzo dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

https://goo.gl/forms/JDMaXmeRKNwUpIcy1

« 

Pomoc językowa