heja pilnie potrzebuje pomocy luki

Brak wkładu własnego
Wpis zamieszczony (lub przeniesiony) do grupy "Brak wkładu własnego" oznacza, że autor wpisu nie zadał sobie trudu samemu spróbować poradzić sobie z zadaniem lub prośba o tłumaczenie została przepuszczona przez Google Translator. Jeśli ktoś z użytkowników forum ma czas i ochotę może odpisać na taki wpis ale jeśli takiej odpowiedzi nie będzie - nie ma co się denerwować - po prostu nikomu nie chce się odrabiać zadań za kogoś ;-)

Dlatego zachęcamy do własnych prób - szansa na odpowiedź jest znacznie większa.

Zadanie 3.
Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę (3.1–3.3.) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne
i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.
3.1. X: ______________________! The fl oor is wet. Don’t run or you’ll break a leg.
Y: Oh, sorry. I didn’t see the sign.
3.2. X: Sam, stop it. You are acting silly. You ___________________ any more!
Y: Sorry, Mum. I didn’t mean to upset you.
3.3. X: Sam, do you want to go to the cinema tonight?
Y: I can’t, sorry. My dad is away and I _______________________ my little sister. Maybe next time!
SŁOWNICTWO potrzebuje rozwiazan plz pomozcie
Zadanie 2.
Połącz elementy w pary a następnie uzupełnij nimi podane zdania (2.1.–2.5.).
• temporary • candidate
• make • work
• spare • ti me
• suitable • job
• voluntary • a living
2.1. If you want to do some ________________ , you can join our team at the local animal shelter.
2.2. In my _____________________ I like riding my bicycle or meeting my friends.
2.3. I’m looking for a _________________ . I need to earn some money during the holidays before I go to
university.
2.4. A _________________ for this job has to be creative and reliable. We also require top academic
qualifi cations.
2.5. They _____________________ working at school. They are teachers.
odrob zadanie, ktos zapewne sprawdzi
spare time juz jest dobrze polaczone. Do ktorego zdania bys to wstawil? ;-)

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie