Czasy przyszłe

Ćwiczenie pochodzi z zeszytu ćwiczeń dla klasy 8 ,,English Plus Options”
Uzupełnij zdania. Użyj właściwej formy: going to, will lub czasu present continuous.
1.I’m sure Louie …………………………………………………(become) a lawyer! He never stops talking!
2. Harry's studying medicine, but he doesn't think he …………………………………..…………......(finish) the course.
3. The weather's terrible. The match……………….………………..…………...(be) cancelled.
4. I don't think I ………………………………………. (have) a party for my birthday this year.
5. I'm hungry! I think................................................................(I make) a sandwich.
6. He …………………………………………………………….....(not pass) his driving test.
7. I .............................................................................(not go) on holiday this year.
8. We ……………………………………………..…......(have) lunch at one o c'lock. Don't be late!

I mam pytanie czy odpowiedzi wpisane przeze mnie są poprawne? A w odpowiedziach w których się waham, która będzie poprawna( a może obie) i dlaczego? Z góry bardzo dziękuję.

Odp.: 1.will become (wyrażona jedynie opinia), 2.will finish (wyrażona jedynie opinia) 3.is going to be (na podstawie widocznych przesłanek), 4.will have( wyrażona jedynie opinia) czy ,,is going to have/ is having” (plany na przyszłość ,,this year”), 5.I’ll make (decyzja podjęta w chwili mówienia), 6.won’t pass(bo nikt tego nie wie, to tylko opinia) czy isn’t going to pass ( bo mogą być przesłanki, że źle jeździ?) 7.’m not going (zaplanowana przyszłość) 8.are having(przyszłość zaplanowana)
4 tylko 'will' ze względu na think. Jeżeli cos sie wydaje, to nie jest to planem na przyszlosc. Uwaga: tak czy inaczej zadne 'is going', bo przeciez to 1. osoba.

pozostale komentarze powyzej (tj. w Twoich odpowiedziach :-)
Ok, dziękuję, a czy w takim razie w zdaniu nr 6 pasują obydwie podane przeze mnie opcje?
tak, bo nie ma precyzujacego kontekstu
Ok, dziękuję jeszcze raz