podsumowanie

Temat przeniesiony do archwium.
I always active during the lessons. I try to better speak English and I want widen my practical knowledge aboyt English over the correspondences. I always prepare to exams and I willingly participate in competitions. I systematic do my homework.
My temporary mark ‘three’ doesn’t (or didn’t) satisfy me. I correct my marks and I think that I deserve on ‘four’.

To wypowiedź na temat mojej pracy na lekcjach angielskiego w ciągu tego semestru. Praca powinna zawierać propozycję oceny semestralnej i przekonujące argumenty :) Osobę chętną proszę o sprawdzenie poprawności językowej w tekście, a szczególnie zainteresowanych o propozycje rozwinięcia pracy :D:D:D
Jeszcze jeden szczegół-jakim wyrazem w tych zdaniach można zastąpić słówko 'I' aby nie powtarzało się zbyt często?
I (a gdzie czasownik AM?) always active during the lessons. I try to 'better' speak English ('better' tutaj napisz) (I better speak English znaczy calkowicie cos innego - )and I want TO widen my practical knowledge aboUt English 'over the
correspondences' (co to znaczy?). I always prepare FOR MY exams and I willingly participate in ALL competitions. I systematicALLY do my homework.
My temporary mark 'three' doesn't satisfy me. 'I' (jak to sam to zrobisz?) correct my marks and I think that I deserve A 'four'.

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia