Odpowiedzi do zadań

Temat przeniesiony do archwium.
Czy ma ktoś odpowiedzi do ZADAŃ z książki Matura Success Elementary albo wie gdzie można takie odpowiedzi znaleźć (nie do testów i sprawdzianów, tylko do zadań)?

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia