Jak to przetłumaczyć???

Temat przeniesiony do archwium.
Kolejnym argumentem potwierdzającym tą tezę jest miłość. To uczucie jest częścią każdego człowieka. Jest to dar dostrzegania drugiej osoby. Dla miłości można dużo poświęcić. Miłość jest zdolna do zrozumienia i przebaczenia. Jest źródłem największego poczucia radości. Miłość wzmacnia i czyni człowieka lepszym.
>Kolejnym argumentem potwierdzającym tą tezę jest miłość. To uczucie

The next argument proving this thesis is love. This feeling

>jest częścią każdego człowieka. Jest to dar dostrzegania drugiej

is a part of every human being. It's the gift for noticing the other

>osoby. Dla miłości można dużo poświęcić. Miłość jest zdolna do

person. You can sacrifice a lot for love. Love is capable of

>zrozumienia i przebaczenia. Jest źródłem największego poczucia

understanding and forgiveness. It's the source of greatest

>radości. Miłość wzmacnia i czyni człowieka lepszym.

joy. Love makes us stronger and better.Nie wiem czy dobrze niech ktos sprawdzi :)
W ostatnim dałbym jeszcze Love makes us stronger and better PEOPLE
dzieki