Konspekty i arkusze hospitacji

Temat przeniesiony do archwium.
Gotowe konspekty i arkusze hospitacji do klasy IV opracowane na podstawie podręcznika: New English Zone 1
Arkusze hospitacji
1)Temat: Podstawowe zwroty komunikacyjne:
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1985981-arkusz-hospitacji-język-angielski-podstawowe/
2) Test poziomujący dla klasy IV.
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1986220-arkusz-hospitacji-lekcji-języka-ang/
3) Hello! Good bye! –Cześć! Do widzenia!
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1986222-arkusz-hospitacyjny-hello-good-bye/
4) The alphabet – alfabet.
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1986436-arkusz-hospitacyjny-ang-alphabet-alfabet/
5) In my classroom – przedmioty w klasie
http://pl.shvoong.com/social-sciences/1986438-arkusz-hospitacji-języka-angielskiego-temat/

Konspekty
1) Abc… The alphabet
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1986512-abc-alphabet-konspekt-lekcji-języka/
2) In my classroom.
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1986508-classroom-konspekt-lekcji-języka-angielskiego/
3) Alphabet – exercises.
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1986504-alphabet-exercises-konspekt-lekcji-języka/
4) Test poziomujący dla klasy IV.
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1986441-konspekt-lekcji-języka-angielskiego-test/


Gotowe konspekty i arkusze hospitacji do klasy I gimnazjum opracowane na podstawie podręcznika: Exam Challenges 2
Konspekty:
1) Przymiotniki opisujące osobowość, charakter.
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1985391-konspekt-lekcji-języka-angielskiego-podr/
2) Phrasal verbs
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1985382-konspekt-lekcji-języka-angielskiego-temat/
3) Present Simple - exercises.
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1985377-konspekt-lekcji-języka-angielskiego-temat/
4) Present Simple
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1985323-konspekt-lekcji-języka-angielskiego-temat/
Arkusze hospitacji:
1) Pytania szczegółowe w czasie Present Simple. Wh – questions.
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1985394-arkusz-hospitacji-lekcji-języka-angielskiego/
2) Ireland - praca z tekstem (prawda/fałsz odpowiedzi na pytania)
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1985384-arkusz-hospitacji-lekcji-języka-angielskiego/
3) Hobbies and interests.
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1985320-arkusz-hospitacyjny-lekcji-jęz-angielskiego/
4) Słownictwo związane ze szkołą – powtórzenie.
http://pl.shvoong.com/social-sciences/education/1985318-arkusz-hospitacyjny-temat-słownictwo-związane/