Przetłumaczy ktoś?

A report by the National Literacy Trust in the UK says that talking at home during meals can help children to be more confident and to communicate well. The report says that 87% of. Young people sit down with their family at mealtimes. But 7.1% of those young people never or rarely talk to their family while they are eating. An interesting thing the Literacy Trust discovered is that talking at mealtimes makes you more confident about speaking in class discussions or in front of your classmates. Most young people who talk at mealtimes think that good communication skills are important for finding a good job. The British Government is interested in this report because they want to improve children's speaking and listening skills. And families can help to do this just by talking at dinnertime.
1
Not unless you try to translate it first ;-))
1
Raport Ojczystego Alfabetycznego Zaufania w Wielkiej Brytanii mówi, że mówienie w domu podczas posiłków może pomóc dzieciom by były bardziej pewne siebie i komunikowały się dobrze.
Raport mówi również, że 87% ludzi młodych siedzą z rodzinami podczas jedzenia posiłków. Ale 7.1% tych młodych ludzi nigdy albo rzadko gadają ze swoimi rodzinami kiedy jedzą. Interesującą rzecz która Alfabetyczne Zaufanie odkryli to to, że gadanie podczas posiłków sprawia, że jest się bardziej pewnym w braniu udziału w dyskucjach klasowych lub przed klasą. Większość młodych ludzi którzy gadają podczas posiłków myślą że dobre komunikacyjne zdolnosci sa wazne, by znaleźć dobra pracę. Rząd UK jest zainteresowanym owym raportem, bo chce usprawnić zdolności mowienne i pismienne dzieci. I rodziny mogą pomóc w tym po prostu gadając.

TYLKO TAK TO UMIEM, NIE OGARNIAM, JEST TO NA PEWNO ŹLE, P O M Ó Ż C I E
1
natural literacy trust to organizacja, znajdz np. na wikipedii jej polskie tlumaczenie
nie wiem, czy sama to tlumaczylas, czy translator
na pewno talk = rozmawiac, nie gadac

popatrz na ten tekst za pol godziny, zobaczysz, co brzmi nienaturalnie po polsku, i zastanowisz sie, jak to zmienic
mówienne i piśmiennne chyba nie. Wątpię że translator tak podał.

« 

Pomoc językowa