Opowiadanie

Temat przeniesiony do archwium
Napisz opowiadanie przekazując wszystkie informacje posiłkując się pytaniami o 1-8

1.Where were you?
2.What were you doing?
3.What happened?
4.What was your reaction?
5.What happened next?
6.Where did you go/Where were you taken?
7.What happened in the end?
8.How did you feel afterwards?

« 

Pomoc językowa

 »

Szkoły językowe