Czy można to przetłumaczyć w ten sposób

Temat przeniesiony do archwium
Mam tutaj na myśli zdania wypowiadane w
-3:34 min "Well the modelling is about what we know from all the evidence around the world about global relations" No więc model ten dotyczy tego jaka wiedze posiadamy na temat róznych globalnych relacji z calego swiata. https://youtu.be/qcBt_klPbAw?t=203
-8:08 min "What I've laid out today is a package of measures from a framework by which presenters, whom so ever they are, can see where they're placed versus their peers. Narrowing the bands in which they are paid" To co udało mi się dzisiaj przedstawić dotyczy działań systemowych dzięki którym prezenterzy, kimkolwiek są, mogą sprawdzić swoją pozycję względem swoich rówieśników. Zawężając tym samym grupy w których osiągali okreslone wynagrodzenia. https://youtu.be/qcBt_klPbAw?t=485
Thank you in advance :)

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia