Proszę o sprawdzenie 12 zdań

Temat przeniesiony do archwium
Muszę ułożyć 2 zadania do tekstu o bezpieczeństwie aplikacji OSS, proszę o sprawdzenie:


1.0 Przeczytaj tekst ponownie i odpowiedz na pytania.
Read the text again and answer these questions.

1.1 Ile wynosiła średnia liczba użytych komponentów OSS według raportu "Security Source Analysis"?
What was the average number of used OSS components according to the "Security Source Analysis" report?

1.2 Jak nazywał się błąd w bibliotece kryptograficznej OpenSSL?
What was the bug in the OpenSSL cryptographic library?

1.3 Jakie rozwiązania internetowe używają OSS?
What Internet solutions use OSS?

1.4 Co jest problemem zamkniętego kodu źródłowego?
What is the problem of closed source code?

---

2.0 Zdecyduj, które ze zdań są prawdą, a które fałszem.
Decide whether these sentences are true or false.

2.1 Osoba atakująca może łatwo zaatakować, gdy organizacje nie traktują poważnie bezpieczeństwa OSS.
An attacker can easily attack when organizations don‘t take OSS seriously.

2.2 Ze względu na presje czasowe używanie OSS jest absolutnym wymogiem.
Due to the time pressure, using OSS is an absolute requirement.

2.3 W raporcie „Security Source Anlysis“ przenalizowano 105 aplikacji biznesowych.
In the report "Security Source Anlysis ", 105 business applications were analyzed.

2.4 Społeczność bezpieczeństwa OSS nie jest tak aktywna, więc stosowanie OSS stwarza duże ryzyko.
The OSS security community is not as active, so using OSS creates a great risk.

2.5 Często gdy programiści śledzą liczbę komponentów OSS w swojej aplikacji to jest ich o wiele mniej, niż myśleli.
Often when programmers track the number of OSS components in their application, they are much less than they thought.
Zastanów się nad 1.1 ;)))
A reszta jest 100% ok?
tak, w 1.1 used w innym miejscu
1.4 brak przedimka (drobiazg)

2.3 mozesz napisac 'The report... analyzed 105..."

2.4 raczej 'so active'

2.5. there are far fewer of them, ale to, co napisales, jest zrozumiale
1.2 ja bym ujął 'nazywał się' w tłumaczeniu.

« 

Pomoc językowa