czy to zdanie jest ok?

Temat przeniesiony do archwium
Ważne jest, aby młody człowiek miał świadomość, jakie konsekwencje zdrowotne, wynikające z nieprawidłowego żywienia, mogą objawić się w późniejszych etapach jego życia---> It is important for a young man to be aware what health consequences, resulting from a poor nutrition, may appear later in his or her life/ in his or her later years.
dlaczego tylko man?
bez przecinkow
in his or her later life
young man--> w znaczeniu młodego człowieka.
zmien to

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia