Problemowe tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej - studia inż.

Temat przeniesiony do archwium
Witam, jak w tytule.
Chciałbym przetłumaczyć tytuł pracy dyplomowej, który po polsku brzmi:

"Opracowanie procesu technologicznego wykonania odkuwki z osią wydłużoną i występami
posiadającej w płaszczyźnie podziału zarys okrągły"

tłumaczenie jakie otrzymałam wygląda tak:

“Development of technological process of forging production with an elongated axis
and protrusions having rounded outlines in the division plane”

Czy wg Państwa to dobre tłumaczenie?
Proszę o poprawne przetłumaczenie całego tytułu.
Dziękuję za pomoc.

« 

Pomoc językowa

 »

Nauka języka