Poprawa testu

Temat przeniesiony do archwium
13. The ……………….. defends his/her clients before the court.

A judge B attorney C criminal

14. An amount of money that you need to pay when you break a small law.
A wages B fine C payment

15. “What _____ she do?”
“She is an interpreter.”
A is B do C does

16. I forgot my ………………………. and couldn't check my email.
A software B blog C password

17. (On the phone) Hello. Tom .............
A speak B speaking C talking

18. What ........................ next weekend?
A do you do B are you doing C will you do

19. Most of the people ………………… work at 8 o’clock every morning.
A finishes B goes C starts

20. Was there anyone at the office yesterday?’ ‘ No, ______.’
A they weren’t B there isn’t C there wasn’t

21. I ……………. a friend while I …………… the shopping.
A was meeting / did B met / was doing C meet / do

22. You are …………………. employee in our firm.
A youngest B younger C the youngest

23. She _____ going to the post office _____ some stamps.

A is / to buy B is / for buying C ‘s / for to buy

24. Careful! The glass is ……………… fall.
A going B going to C goes to

25. I’m looking forward …………………..you again soon.
A to see B seeing C to seeing
Tak na szybkiego, szesc masz zle.
Czy dobrze przepisalas #19?
edytowany przez Aaric: 11 cze 2020
Które są zle? Jestem kobietą :D
19. Most of the people ………………… work at 8 o’clock every morning.
A finishes B goes C starts
Jestem kobietą :D poprawilem ;-)
Skad sa te cwiczenia?
z egzaminu z angielskiego zawodowego :P w sensie, że mogłeś edytowac?
Które z nich są zle?
Czy mozna znalezc online?
nie sądzę. dlatego poprosiłam o pomoc.
20 c 22 c więcej nie widzę :(
Widzisz ze potrafisz. Sprobuj wyszukac inne ;-)
17 b? 19 b
24 a 1 b
19 start! :)
24b i 23 a
Cytat: GOGH
19 start! :)
no właśnie ale tam nie ma start tylko startS.
to dostałam z błędem w teście po prostu. Zobacz te inne czy dobrze teraz.
24b i 23 a OK.
24 a 1 b 1???
17 b? 19 b OK.
17 b
jestem najszybciej samopoprawiającą się maszyną na świecie xD
dzięki za czas xD
17 speaking 17. (On the phone) Hello. Tom .............
A speak B speaking C talking
;-)
Typowy facet, nie potwierdzi tylko będzie minki wystawiał -;-
Napisałem ok na 17b.
edytowany przez Aaric: 11 cze 2020
Ja już to wysłałam i dostałam celującą :P
Temat przeniesiony do archwium