Wypelnia obowiazki jako matka

Temat przeniesiony do archwium
Regardless mental health condition fills her duties as a mother and cares about her relationship with a husband who is very supportive.

Czy zdanie jest poprawne?
Mimo problemów psychicznych spenia swoje obowiázki jako matka i dba o relacje z mezem, ktory jest bardzo wspierajacy.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie