kilka zadań

Temat przeniesiony do archwium.
Proszę o sprawdznie kilku zdań. Ne musi być dosłowne tłumaczenie tylko żeby sens był zachowany.
Z gory dziękuję
ang.
Let's assume that you are going on a trip to Denmark by car. You are going to take a ferry. Design a system that will control the entrance to the ferry. Build a gate to the ferry entrance that will be opened when the green light is on. After the car enters the ferry, the gate should close. The vehicle will be able to enter the ferry when the green light is on. When the red light is on, the vehicle must stop. The sensors attached to the gate will not allow the gate to close until the entire vehicle leaves the gate.
pl
Załóżmy, że wybierasz się w podróż do Danii promem z rodziną samochodem. Zaprojektuj system, który będzie sterował wjazdem do promu. Zbuduj bramę do wjazdu na prom, która będzie otwierana kiedy zaświeci się zielone światło. Po wjeździe samochodu na prom brama powinna się zamknąć. Pojazd wjedzie tylko wtedy kiedy świeci się zielone światła. Przy czerwonym świetle, pojazd musi się zatrzymać. Czujniki w bramie nie pozwolą na zamknięcie bramy dopóki cały pojazd nie wyjedzie z bramy.
tylko wtedy
nie jest wyrazone w tekscie angielskim.
After the car enters the ferry, the gate should close.
after = vague. How long after?
upon or immediately after
(You are going to drive to Denmark and take the ferry.) Design a ferry entry controller
- that opens the entry gate and changes the red signal light to green allowing a vehicle to enter the ferry driveway in response to the external input ALLOW ENTRY
-that closes the gate behind the vehicle and changes the signal light to red as soon as the vehicle is past the gate

« 

Matura