które poprawne?

Witam,które słowo jest poprawne?
I found it hard to follow the.......... of his argument
A thread B path C track

myślę,że track.Czy mam rację?
A) i C) są obie poprawne.