czy mógłby ktoś sprawdzić mi to zadanie?

Temat przeniesiony do archwium
Polecenie: starasz się o pracę w Anglii w czasie wakacji na podstawie ogłoszenia w gazecie.Napisz list-podanie o pracę do potencjalnego pracodawcy.
1. Określ, o jaką pracę się ubiegasz i skąd o niej wiesz.
2. Opisz swoje doświadczenie i sukcesy w pracy podobnego typu.
3. Podaj przynajmniej dwie cechy, które sprawiają, że dobrze nadajesz się do tej pracy.
4. Określ swoją znajomość angielskiego i podkreśl umiejętność praktycznego posługiwania się tym językiem.
Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for the job of babysitter in England. I found out about this job from advertisement in newspaper.
I worked as a babysitter in Poland and I got on well with children. I did my job well and often I got pay ris. I think I am good applicant for this job because I like working with children. In Poland I played with them and I taught them read, write and sing.
I speak English very well, I think I will be able to communicate with the children.
I look forward to hearing from you.

Yours Faithfully,
XYZ
.. apply for the job of A babysitter in England. I 'found out' READ about this job 'from' IN AN advertisement in A newspaper (ale ktory i kiedy-).
I did my job well and often I got A pay 'ris' (ortog). I think THAT I am A good applicant for this job because I like working with children. In Poland I played
with them and I taught them TO read, write and sing.
dziękuję :)

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia