Jak przetlumaczyc te zdania?

Temat przeniesiony do archwium
Common law rules in relation to the admissibility of bad character evidence have been abolished, with the existence of one exception. Podstawowe zasady prawne w odniesieniu do dopuszczeniu "dowodu złego charakteru" zostały zniesione z wystąpieniem jednego wyjątku.

Czy wiadomo o jaki wyjatek chodzi w tym artukule?

https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_character_evidence

Evidence of misconduct in connection with the investigation or prosecution of the charge such as: evidence of resisting arrest by running away to imply an acknowledgement of guilt remains admissible outside the hearsay provisions.

Dowód popełnienia wykroczenia w połączeniu ze śledztwem lub oskarżeniem prokuratora taki jak: ucieczka przed aresztowaniem, sugerująca wine podejrzanego, która dopuszczałaby wpływ pogłosek na temat oskarżonego na dochodzenie. (Wiem ze dodałem dużo innych słów dlatego proszę o sprawdzenie poprawności)
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/bad-character-evidence (link do drugiego zdania, część law podkategoria exclusions.)

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie