prośba o przetłumaczenie

Temat przeniesiony do archwium
Proszę o przetłumaczenie tytułu i streszczenia do pracy dyplomowej, jest to kilka zdań, niestety mam z tym problem, proszę o pomoc

Tytuł niniejszej pracy to: Analiza wielkości i dynamiki przewozów w firmie DB Schenker. Celem pracy było przeanalizowanie wielkości i dynamiki przewozów między oddziałami w firmie DB Schenker w latach 2[tel]. Skupienie się jak na przestrzeni czasu zmieniała się masa przewożonych `ładunków, co miało wpływ na zmiany. Wyciągnięcie wniosków kiedy spodziewany jest przyrost, a kiedy spadek wielkości przewożonych towarów.
Praca ta opiera się na danych statystycznych zbieranych przez firmę DB Schenker. W pracy zawarto opis firmy. Przedstawiono w nim grupę DB Schenker w Polsce i na świecie. Czym zajmuje się, jakie usługi świadczy. Zawarto opis sieci DB Schenker w Polsce.
Poświęcono rozdział w którym przedstawiono metody i miar statystyczne, służące do opisu i przedstawiania wyników. W tym rozdziale przedstawiono również jakie są metody gromadzenia danych w firmie DB Schenker oraz w jaki sposób zostały one przedstawione w niemniejszej pracy.
Najbardziej obszerna część pracy przedstawia wielkości przewozów między oddziałami w latach 2[tel]. W tej części pokazana jest szczegółowa analiza masy ładunków w poszczególnych oddziałach oraz niezbilansowanie przewozów między nimi. Stwierdzono, że wielkość i dynamika przewozów w firmie DB Schenker w latach 2[tel]jest bardzo zmienna. Różnice w masie przewożonych ładunków w kolejnych miesiącach wynoszą nawet 25%. Przestawiono jak wygląda intensywność transportów, gdzie i z czego wynikają różnice w aktywności firmy. Zawarto również szczegółową charakterystyką wielkości i dynamiki przewozów między oddziałami Gdynia i Kraków. Przeanalizowano dokładnie lokalizacje oddziałów, wielkość masy przewożonych ładunków oraz pracę przewozową. Omówiono wnioski płynące z przeprowadzonych analiz
Na końcu pracy zawarto posumowanie pracy oraz możliwości praktycznego wykorzystania .
daj do biura tlumaczen, zobaczysz, ile kosztuje to, co chcesz miec za darmo.

albo przetlumacz sam, moze ktos sprawdzi

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Mógłby ktoś przetłumaczyć proszę