Jak powiedzieć "zrzucić się" ?

Temat przeniesiony do archwium.
Hiya! Jakiego zwrotu można użyć jako "zrzucić się na coś" - to pool together?

Who's gonna pool together? Kto się zrzuci?
chip in
Thank you!

 »

Podręczniki językowe