Dopasuję (dostosuję) się do innych

Temat przeniesiony do archwium.
I'll adapt to others czy I'll adjust to others w sensie jeśli inni się zgodzą na coś lub coś ustalą?
I'll go with whatever you decide
I'll go along with you/them
I'll do whatever suits them best.
chyba, że chcesz zabrzmieć formalnie, to można skorzystać z czasownika accommodate, jesli to o jakichś zmianach, np. terminu spotkania -in case this slot doesn't work for you, let me know so that I can accommodate.

 »

Pytania dotyczące języka angielskiego