proszę o sprawdzenie tłumaczenia zdania

Temat przeniesiony do archwium.
Witam,

proszę o sprawdzenie tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej. (Coś za dużo "of";) Będę bardzo wdzięczna za pomoc :)

Modernizacja stanowiska do pomiaru struktury geometrycznej powierzchni i błędów kształtu.
Modernization of the measurement position of the geometric structure surface and of the range of roundness

« 

Zagranica

 »

Redakcja