Jak przetłuymaczyć

Temat przeniesiony do archwium
Oznaczenie zawartości kofeiny w naparach kaw dostępnych na rynku przygotowanych różnymi metodami.

czy może być tak:
1. Determination of caffeine content in coffee brew ground availabe on the market prepared by various methods of brewing.

czy może tak
2. Caffeine determination on coffee brew ground available on the market prepared by various methods of brewing.

czy może jeszcze inaczej?
Proszę o pomoc i wyjaśnienie dlaczego tak a nie inaczej.
coffee brew ground = co ma tu znaczyc ground?
dostepne na rynku = commercially available
kawa mielona - coffee ground
nie
wpisz sobie kawa mielona angielski w google... raczej znajdziesz
poza tym w tytule polskim nie pojawia się słowo 'mielony'.
Temat przeniesiony do archwium

 »

Pomoc językowa