past continuous a past perfect continuous

Temat przeniesiony do archwium
W podręczniku 'Gramatyka angielska dla Polaków', przy krótkim opisie czasu uprzednio-przeszłego w aspekcie trwającym, czytam przykład zdania: "I had been watching TV, when they came."

Dlaczego użyto tutaj czasu PPC? Jakaś czynność ciągła została przerwana przez jakąś inną czynność w przeszłości - myślałem, że ta definicja opisuje czas Past Continuous - I was watching TV, when they came. - Byłem w trakcie oglądania telewizji, kiedy przyszli.

Jakie znaczenie tego zdania mieli na myśli autorzy, że użyli tutaj czasu PPC, bo nie twierdzę, że to zdanie jest błędne?
dobra obserwacja, też nie rozumiem tego użycia
na pewno mogloby być: I had been watching TV for some time before they came
Zrobili jeszcze błąd w zdaniu "No sooner had he opened the window WHEN the lights went off.". Więc może tam też zrobili jakieś niedociągnięcie.
czy tam jest przecinek przed when?
Nie ma.
Tzn. w pierwszym zdaniu jest, w drugim nie ma.
edytowany przez VanHezz: 28 wrz 2015
w zdaniu z TV jest? To błąd.
kto jest autorem tego podręcznika?
No Tomasz Krzeszowski. Jest to podręcznik używany przez studentów i jest w spisie podreczników zalecanych.
Dodam tylko, że wydanie jest z 1982 roku.

W dalszych wydaniach mogły zostać poprawione te błędy.
edytowany przez VanHezz: 28 wrz 2015
Tak, w nowszych wydaniach mogły zostać poprawione
Temat przeniesiony do archwium