Abstract

Temat przeniesiony do archwium
Witam, proszę o sprawdzenie pod kątem gramatycznym : ) z góry dziękuję za pomoc :)

The objective of this study was analysis accumulation of heavy metals in two medicinal plants: stinging mettle (Urtica dioica L.) and broadleaf plantain (Plantago major L.) and in soil from Swidnica and Wroclaw. The metals studied in this work were Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn. Downloaded six samples, the 5 samples come from Swidnica and one samples from Wroclaw. Heavy metals presented in leaves of plants and soil have been detected using anatomic absorber spectrophotometer. The results show that the determined metals were present in the leaves and soil of Urtica dioica and Plantago major. Urtica dioica showed the ability bioindication of Cu and Mn. Soils from the Urtica dioica were contaminated by Cu, Mn and Zn. Soils from the Plantago major were contaminated by Cu and Zn. The leaves Plantago major contained much more Cd, Co, Ni and Zn but the leaves Urtica dioica contained much more Mn.
nie sprawdzamy po translatorach
Dosłownie dwa zdania są z translatora....
Analysis of accumulation? Coś jest nie tak z listą po dwukropku - koniec listy powinien być końcem zdania. Five. Różne rzeczy są tu niezrozumiałe. Może wrzuć polski tekst?
Ogólnym celem pracy jest analiza kumulacji metali ciężkich w dwóch roślinach leczniczych:
pokrzywie zwyczajnej (Urtica dioica L.) i babce zwyczajnej (Plantago major L.)
oraz w glebie z obszaru Świdnicy i Wrocławia. Metale ciężkie jakie badano to: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn.
Wyznaczono sześć miejsc dla babki zwyczajnej oraz pokrzywy zwyczajnej, które występowały niedaleko siebie.
Pierwsze pięć pochodziło z miejscowości Świdnica oraz jedno z Wrocławia.
Metale ciężkie w liściach oraz w glebie oznaczono, stosując Spektrofotometr absorpcji atomowej.
Otrzymane wyniki potwierdzają obecność metali ciężkich w liściach i glebie Plantago major i Urtica dioica.
Urtica dioica wykazała zdolność do bioindykacji metali Cu i Mn. Gleby ze stanowisk Urtica dioica
zostały zaniczyszczone przez Cu, Mn i Zn. Gleby ze stnowiski Plantago major zostały zaniczyszczone przez Cu i Zn.
Liście Plantago major zawierały istotnie wiecej Cd, Co, Ni i Zn ale liście Urtica dioica zawierały istotnie wiecej Mn.
atomowy ≠ anatomic
Temat przeniesiony do archwium

« 

Wyjazdy do Angli

 »

Nauka języka