Past Continuous problem z zastosowaniem

Temat przeniesiony do archwium.
Witam, mam problem jeżeli chodzi o zastosowanie czasu past continuous. Mógłby ktoś wytłumaczyć mi czym dokładnie jest to tło wydarzeń i czynności i podać jakieś przykładowe zdania? Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tych 3 zdań:
"Why were your parents criticizing Polish politicians so much yesterday?"
"My neighbours were behaving very loudly last night and I couldn't sleep."
"I was carrying such heavy bags yesterday that I'm still tired now."
Czemu we wszystkich tych 3 zdaniach nie można byłoby po prostu zastosować czasu past simple?
Past Continuous kładzie nacisk na trwanie czynności w okreśonym momencie przeszłym a Past Simple kładzie nacisk na jej początek, co sprowadza się do zwykłego faktu wystąpienia danej czynności.
np.
At 8 o'clock I was going to school yesterday. (o 8 byłeś już w trakcie drogi do szkoły, czyli wyszedłeś wcześniej np. o 7:55)
At 8 o'clock I went to school yesterday. (o 8 wyszedłeś z domu - początek czynności)

Tło wydarzeń o które pytasz jest niczym innym jak trawiem jakiejś czynności na tle innych lub w trakcie wystąpienia nowej np.
When I was reading a book, my sister was walking our dog. (dwie równoległe czynności w trakcie - Past Continuous)
When I was reading a book, someone shouted very loudly. (cztanie jest tłem; krzyknięcie - początek czynności - czyli zwykł fakt jej wystąpienia zatem Past Simple)

A teraz twoje zdania:
W pierwszym chodzi o to że podczas spotkania twoi rodzicie bardo krytykowali polityków. Zapewne cała rozmowa lub znaczna jej część była temu poświęcona.
W drugim podobnie, "were behaving" sugeruje że całą noc się zachowywali głośno.
Trzecie jest dziwne bo oznacza że któś cały dzień nosił ciężkie torby. Gdyby chciał powiedzieć że taka czynność miała miejsce ale była tylko jedną z wielu, stosowne było by użycie Past Simple.

Yesterday, I watched TV. (nie was watching, bo to oznaczało by że cały dzień oglądałeś TV; ale gdy ogłądanie jest tłem dla innej czynności to już wtedy Past Continuous I was watching TV when my mum called me.)

Mam nadzieję że pomogłem.